Jurnal Perbandingan Kuat Lentur Sambungan Beton Keras dan Beton Segar Menggunakan Bahan Tambah Lem Beton Styrobond sebagai Perekat dan Sambungan Tanpa Lem Beton

Jurnal Perbandingan Kuat Lentur Sambungan Beton Keras dan Beton Segar Menggunakan Bahan Tambah Lem Beton Styrobond sebagai Perekat dan Sambungan Tanpa Lem Beton

Download Jurnal Disini

Yahya, Akhmad Tantowi dan Ir. Aliem Sudjatmiko, M.T.
  

(2018)

Perbandingan Kuat Lentur Sambungan Beton Keras dan Beton Segar Menggunakan Bahan Tambah Lem Beton Styrobond sebagai Perekat dan Sambungan Tanpa Lem Beton.

    Skripsi skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
  

  

Abstrak

Beton adalah campuran semen Portland, air, dan agregat. Sambungan beton adalah kombinasi dari beton keras dan beton segar. Beton segar adalah campuran beton yang telah dicampur untuk sementara waktu, karakteristiknya tidak berubah atau bersifat plastik dan tidak ada ikatan yang terjadi. Beton keras adalah beton yang cukup kaku untuk menahan tekanan. Untuk penelitian ini, material yang digunakan untuk merekatkan sambungan ke beton keras dengan beton segar adalah lem beton Styrobond. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan adhesi lem beton pada sambungan beton keras dengan beton segar dan sambungan tanpa menggunakan lem beton styrobond. Tes ini dalam bentuk uji kuat tekan dengan dimensi objek uji silindris 15×30 cm, dan balok dengan dimensi 15x15x60 cm untuk uji kekuatan lentur. Hasil penelitian menggunakan metode pengujian kekuatan lentur pada balok sambungan lurus LA 1 = 5,133 MPa, LAS 1 = 5,933 MPa, TL 1 = 3,200 MPa, untuk koneksi miring LA 2 = 3,296 MPa, LAS 2 = 3,944 MPa, TL 2 = 2,282 MPa dan beton tanpa sambungan adalah TS = 8,533 MPa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sambungan beton menggunakan lem Styrobond lebih kuat daripada sambungan tanpa menggunakan lem beton.

Tindakan (perlu login)

 Item Tampilan Item Tampilan

Jurnal Perbandingan Kuat Lentur Sambungan Beton Keras dan Beton Segar Menggunakan Bahan Tambah Lem Beton Styrobond sebagai Perekat dan Sambungan Tanpa Lem Beton

Download Jurnal Disini

Leave a reply "Jurnal Perbandingan Kuat Lentur Sambungan Beton Keras dan Beton Segar Menggunakan Bahan Tambah Lem Beton Styrobond sebagai Perekat dan Sambungan Tanpa Lem Beton"

Author: 
    author